Tại sao nên phun cát, bắn bi làm sạch bề mặt trước khi sơn?