Gia công CNC kim loại mất bao lâu? Cách rút ngắn thời gian?