Cắt khắc chữ Laser lên trên kim loại, khắc chữ trên Inox, sắt, thép rẻ – đẹp ở đâu?