Gia công cơ khí theo yêu cầu là gì? Các phương pháp gia công phổ biến