Gia công cửa nhà kim loại bằng phương pháp CNC nên hay không?