Gia Công Kim Loại Ống Tại Lasercut, Cắt Được Loại Ống Nào?