Cắt Oxy gas – Phương pháp gia công sắt dày đến 200mm