Cắt hoa văn Laser được ứng dụng như thế nào trong sản xuất và đời sống?