Gia công chi tiết máy là gì ? – Ứng dụng gia công chi tiết máy vào ngành công nghiệp nào ?