Inox – Vật liệu chính được dùng trong gia công cơ khí