Chỉ còn 2 tuần nữa thôi máy Laser Fiber 4000W sẽ về đến Sơn Vũ