Nên cắt ống bằng phương pháp nào để tiết kiệm và hiệu quả?