Thi công cổng biệt thự đường Trịnh Phong Đáng,Tây Ninh

Thi công cổng biệt thự đường Trịnh Phong Đáng,Tây Ninh

Sắt tấm dày 40mm nguyên khối,cắt oxy gas CNC hình cây lộc vừng, ý tưởng do chủ nhà đưa ra, nhóm thiết kế công ty vẽ và thi công hoàn thiện.

Từ lúc triển khai dự án đén lúc hoàn thiện là 25 ngày.