Máy Cắt Plasma CNC

  • Máy cắt Plasma – Oxygas CNC, Maxpro 200

    0 trên 5

    Máy có kích thước cắt hữu dụng là 2m x 6m. Trên máy được trang bị một mỏ cắt plasma Maxpro200 của hãng Hypertherm Mỹ có khả năng cắt kim loại dày lên đến 50mm và một mỏ cắt oxy gas có thể cắt thép dày lên đến 200 mm. Có trang bị đầu lấy dấu để vẽ dấu ráp hàn hay vẽ các ký hiệu trên các chi tiết trước khi mà chúng ta cắt ra.